ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

0.00

Category:

ମଣିଷ ଯଦି କଥା କହୁନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା I ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଏକତ୍ରିକରଣ, ସମାଜଗଠନ, କୌଣସି ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା: ଭାଷାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ  ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି I ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି I ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିମାନବ କଥା କହିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ, ସେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇଥିବ? ପୁଣି ତାକୁ ସେହି ଭାଷା କିଏ ଶିଖାଇଥିବ?  ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସେହି ଶବ୍ଦରୂପେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି? ଗୋଟିଏ ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନେକ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ନ ଏପରି ଅନେକ ଭାଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା?  ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ- ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା କିପରି? ଭାଷା ସର୍ବପଥମେ କେମିତି ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବ? ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ  ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ I ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ  ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା I

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!